Menu
 • Link do mapy serwisu
 • Pl
 • Informacje dla osób niepełnosprawnych
 • Informacje dla osób niepełnosprawnych
 

AGH przyjazna osobom niepełnosprawnym


Osoby niepełnosprawne są wśród nas!

Nasza Uczelnia od 2000 r. realizuje program „AGH uczelnią przyjazną wobec osób niepełnosprawnych”, którego celem jest kompleksowe rozwiązywanie problemów, z którymi zmagają się studenci z różnymi niepełnosprawnościami. Metody i formy kształcenia dostosowywane są do ich indywidualnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Aby zwiększyć możliwość wspierania studentów z niepełnosprawnościami współpracujemy z innymi krakowskimi uczelniami zarówno w kwestiach edukacyjnych, jak i tworzenia warunków dla integracji społecznej osób objętych programem.

 

AGH to uczelnia nowoczesna, przodująca w dziedzinie nowoczesnych technologii, która podejmuje wiele innowacyjnych działań. Wśród nich mieszczą się także starania o uczynienie z niej środowiska sprzyjającego studiowaniu przez osoby z niepełnosprawnościami. Szczególną wagę przywiązujemy do likwidacji barier architektonicznych, co zwiększa dostępność obiektów uczelni i umożliwia korzystanie z oferty AGH każdemu, kto pragnie rozwijać się i zdobywać wykształcenie na najbardziej innowacyjnych kierunkach studiów w Polsce. Dbamy o to, aby nowo powstałe budynki spełniały najwyższe standardy dostępności.

 

Oferta wsparcia:

 • Porady, wskazówki oraz pomoc w każdej sprawie związanej z niepełnosprawnością
 • Zakwaterowanie w akademiku dostosowanym do potrzeb osoby z niepełnosprawnością
 • Informacje o dostępnej pomocy materialnej oferowanej przez AGH, jak i inne instytucje
 • Zajęcia sportowe (możliwość uzyskania zaliczenia z W-F i punktów ECTS), np. siłownia, szermierka na wózkach, basen
 • Usługi tłumaczy języka migowego oraz lipspeakerów dla osób nie(do)słyszących
 • Możliwość korzystania ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH w alternatywnej formie, a w czytelni z powiększalnika tekstu oraz stanowiska komputerowego przystosowanego dla potrzeb osób niepełnosprawnych
 • Możliwość wypożyczenia sprzętu edukacyjno-wspomagającego (dyktafonów, systemów FM, powiększalników tekstu i obrazu, itp.)
 • Kserowanie notatek i materiałów dydaktycznych – do formatu A3 (dla osób niedowidzących, słabosłyszących, niesłyszących oraz mających problemy z pisaniem)
 • Specjalistyczny lektorat z języka obcego, np. dla osób nie(do)słyszących, nie(do)widzących
 • Dostęp do pracowni tyfloinformatyki oraz adaptacja materiałów dydaktycznych (np. digitalizacja, wydruk alfabetem Brajla), a także form egzaminów i zaliczeń
 • Wsparcie psychologiczne i edukacyjne
 • Pomoc asystentów osób niepełnosprawnych
 • Uczestnictwo w wydarzeniach szkoleniowo-integracyjnych
 • Udział w realizowanych projektach prozawodowych

 

Działania AGH na rzecz osób niepełnosprawnych koordynuje Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, które również wspiera inicjatywy Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych - pierwszej tego typu organizacji w Polsce. Studenci mogą tam zasięgnąć porad prawnych oraz uzyskać pomoc w kontakcie z władzami uczelni, a także potrzebne wsparcie w rozwiązywaniu różnych problemów. Dla studentów organizowane są obozy adaptacyjne, imprezy integracyjne, warsztaty oraz kursy.

 

W naszej społeczności akademickiej studiuje znacząca liczba (około 500) studentów o różnym stopniu i rodzaju niepełnosprawności. Z roku na rok oferta wsparcia studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami ulega rozszerzeniu, a działania uczelni stają się coraz bardziej profesjonalne. Wyrównujemy szanse na zdobycie wykształcenia przez osoby niepełnosprawne oraz umożliwiamy lepszy start w dorosłe życie.

 

 

All rights reserved © 2017 Akademia Górniczo-Hutnicza